Geef ons de ruimte (2)

Mijn hoofd zit vaak vol met allerlei mooie plannen. Sommige plannen gaan niet door en dat is teleurstellend, soms kost het veel meer tijd en moeite, maar uiteindelijk…..

Toen we gingen trouwen op 07072017 hebben we gevraagd om ruimte. Regelvrije ruimte om te ondernemen en kansen te vergroten op betaald werk.

HET GAAT LUKKEN BINNENKORT MEER OVER BROEDPLAATS RENKUM

RUIMTE OM JE KANSEN TE VERGROTEN

We hebben het afgelopen jaar mee mogen werken aan het prachtige project “Vertrouwen werkt” van de Gemeente Wageningen waar ambities en kansen van werkzoekenden centraal staan. We hebben hier verrassende resultaten bereikt. Heel belangrijk blijkt weer: ruimte en vertrouwen geven en een steuntje in de rug waar nodig. Maatwerk leveren waar standaardoplossingen niet werken. Ook de Gemeente Renkum stimuleert en ondersteunt uitkeringsgerechtigden die als (parttime) ondernemer willen gaan werken. We hebben samen met de Gemeente een richtlijn opgesteld waardoor nu voor alle partijen duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten en achteraf geen financiële problemen ontstaan. Ook hier blijkt wederzijds vertrouwen de basis voor ontwikkeling en groei. Inmiddels is de arbeidsmarkt verandert en zijn er veel onvervulbare vacatures. Ik hoop dat ook de komende tijd werkzoekenden weer de kans krijgen het heft in eigen hand te nemen en te blijven zoeken naar duurzame oplossingen. In ieders belang.

EEN FYSIEKE PLEK OM SAMEN TE WERKEN

Een plek om samen te werken, elkaar te helpen, te stimuleren en nieuwe plannen te maken. Hier zijn we samen met de Gemeente Renkum gestart aan de Johanniterweg in Doorwerth. Wij maken dankbaar gebruik van deze ruimtes. De Gemeente heeft besloten er geen gebruik van te maken, maar wel de ruimte beschikbaar te stellen aan startende ondernemers en maatschappelijke organisaties. We werken met veel plezier samen met Renkum voor elkaar en Dynamo Jeugdwerk. Twee ondernemers maken in de opstartfase van hun onderneming gebruik  van deze ruimtes. Een prachtige kans om zonder (hoge) kosten te experimenteren en je onderneming de kans te geven om succesvol te worden.

BETAALBARE RUIMTE

Maatschappelijk vastgoed wordt afgestoten. Startende ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn meer en meer afhankelijk van commerciële partijen en hoge(re) prijzen. Iedereen weet inmiddels van ons ambitieuze plan met het pand aan de Groeneweg 12. Het is maar goed dat we van tevoren niet geweten hebben hoe ingewikkeld dit is. Huurders die zekerheid willen en hun prachtige houtwerkplaats niet verloren willen zien gaan. Startende ondernemers die op zoek zijn naar betaalbare ruimtes. Een Gemeente die de sociaal maatschappelijke functie wil behouden en een provincie die alleen subsidie verstrekt als het een  gemeenschapsvoorziening blijft. Om uiteindelijk bij een bank terecht te komen die het toch weer ziet als commercieel vastgoed. Instituties zijn nog volstrekt onbekend met Social Enterprises. De constructie met certificaten is ingewikkeld. Beleggers stellen soms alleen rendement voorop. Hoe ingewikkeld kun je het maken?

HET GAAT LUKKEN

Deze week zijn we er met de bank uitgekomen. De subsidieaanvraag is ingediend Uiteindelijk komt alles goed. Uitleggen, uitleggen en nog eens uitleggen. Vooral doorzetten als je ergens rotsvast in gelooft. Dan kom je er wel. Vooral dankzij de steun van heel veel mensen die achter dit fantastische maatschappelijk doel staan gaat dit lukken.