Noem het multifunctionele ruimte, het blijft leegstand

Wij zijn al een tijd geïnteresseerd in een mooie ruimte waar we flexplekken voor (Z)ZP’ers kunnen inrichten, het liefst samen met andere organisaties.

De huurprijzen zijn nog steeds gigantisch hoog en de Gemeente beschikt niet over ruimtes die ze beschikbaar kunnen stellen

Misschien toch maar weer eens onderzoeken of er meer partijen willen samenwerken om echt inhoud te gaan geven aan deze al jaren leegstaande ruimte. Wat zou het mooi zijn als we daar verschillende lokale initiatieven bij elkaar kunnen brengen. Voor (Z)ZP’ers mooie flexplekken, extra ruimte voor de bibliotheek, horeca door mensen met een beperking. Samen met de Gemeente Renkum moet dit toch lukken met een startsubsidie van de Provincie?????Wie weet gaat het er ooit nog eens van komen. Blijven dromen…….