Hoera, weer een nieuwe ZZP’er

De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) maakt bedrijven en ZZP’ers onzeker.

Nu de VAR is afgeschaft en het risico nu ook bij de onderneming ligt, worden bedrijven voorzichtig en leggen ze het probleem neer bij de ZZP’er.

Ze willen de ZZP’er dan ineens tijdelijk in dienst nemen of inhuren via een payrolbedrijf.

Domme en dure beslissingen en voor niemand een goede oplossing.

De wereld is echt niet veranderd.

Vandaag heeft zich weer een nieuwe ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gewoon iemand waarvoor geldt dat er geen sprake is van een dienstverband omdat de essentiële onderdelen voor een dienstverband (gezagsverhouding, persoonlijk arbeid verrichten en loon)  ontbreken. Wij praten liever over Zelfstandig Professionals. Die ZP’er maakt afspraken over de te verwachten resultaten. Ook al zou een leidinggevende hem willen aansturen, dan kan hij dat niet omdat hij geen verstand heeft van dat vakgebied en het vooral ook niet moet willen omdat je de ZP’er juist de professionele ruimte moet geven om zijn vak uit te oefenen en een prachtig resultaat op te leveren. Hoe gaan wij daar praktisch mee om. Wij kunnen de werkgever voorrekenen dat het zowel voor hem als de ZP’er financieel niet interessant is om hem voor deze opdracht in dienst te nemen. Weet je niet hoe je moet omgaan met de nieuwe modelovereenkomsten, wij helpen je met het zoeken naar het juiste model en helpen je de overeenkomst op maat te maken. Als het nodig is dan geven we ook uitleg aan de opdrachtgever. Ben je vaste klant van SamenZP en maak je gebruik van onze helpdesk, dan is de hulp natuurlijk gratis. Samen Succesvol. Niets nieuws onder de zon? Jawel, schijnconstructies zijn niet mer mogelijk, maar de vraag of er sprake is van een dienstverband heb ik al dertig jaar moeten beoordelen in mijn werk, dus daar is voor mij niets nieuws aan. Willem Postma/SamenZP