Het gaat in de politiek niet om fraaie plannen, maar om het laten zien van resultaten. 

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen werkt  het anders dan in de
landelijke politiek. Lokaal kun je direct invloed uitoefenen op wat jij dagelijks belangrijk vindt. Je kunt lokale partijen ook op hun resultaten aanspreken, dus laat je stem horen. En nog veel belangrijker, je kunt om hulp vragen als je dat nodig hebt, als je er alleen niet uitkomt.

MET PASSIE KUN JE VERANDEREN.
Dit was het motto van het team Gemeentebelangen (GB) Renkum. Passie alleen is niet voldoende. Je hebt een wethouder nodig die vecht voor haar idealen, een sterke fractie in de Gemeenteraad en een grote groep ondersteuners op de achtergrond. Je hebt tijd nodig voor ingrijpende veranderingen, steun van andere partijen en vooral een enthousiaste groep mensen die plannen echt mogelijk maken. Ook hier zie je weer: samenwerken is de sleutel tot succes.

We zijn vier jaar geleden begonnen met SamenZP en hebben veel bereikt. Dankzij passie, hard werken en vooral veel steun. Van onze partners en van het team van Gemeentebelangen, ook als we het even niet meer zagen zitten. In de politiek is veel zichtbaar en nog veel meer onzichtbaar. Wij zijn dankbaar voor de steun die wij hebben gekregen van Gemeentebelangen. Steun die er echt toe doet.

Daarom staan wij vierkant achter TeamGB.

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?
Ga jij stemmen op 21 maart en weet je al op welke partij je gaat stemmen?

Wat is jouw passie? Wat wil jij de komende tijd gaan realiseren? Kun je daar ook hulp bij gebruiken van de politiek? Wat vind jij belangrijk? |

Zet je eigen speerpunten op een rijtje en spreek de politiek er op aan.

Wil je een steuntje in de rug bij je keuze?

De kieswijzer, Gemeente Renkum

GA STEMMEN OP 21 MAART

ONZE SPEERPUNTEN:

– STEL DE INWONER CENTRAAL EN GA UIT VAN EIGEN KRACHT.

 Lever dienstverlening op maat en stel niet de regels centraal.Inwoners lopen vaak vast in het oerwoud aan regeltjes met ge- en verboden. Langdurige en ondoorzichtige procedures. Dit mag niet, het maakt ze angstig en terughoudend. Vooral kwetsbare inwoners begrijpen het al lang niet meer. Ze zoeken naar eigen oplossingen met als gevolg boetes en sancties. Ze worden afwachtend en komen alleen nog maar in beweging als het echt moet. Voorbeelden die we helaas in de afgelopen jaren volop hebben meegemaakt. Wij weten ook wat er gebeurt als je de regels niet centraal stelt, ruimte krijgt om te experimenteren en wel uitgaat van talenten en mogelijkheden. Deze vernieuwende aanpak biedt prachtige kansen en verrassende resultaten. We willen dit de komende jaren verder uitbouwen en krijgen de ruimte. Samen met de Gemeente en met steun van de politiek. Geen grote en kosten verslindende projecten met dure externe bureaus. Kleinschalig maatwerk leveren en gebruik maken van de kracht van de eigen inwoners. Helpen waar het echt nodig is, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bevorderen. We gaan jullie weer verbazen wat wel kan als je de regels niet centraal stelt.

– ONDERSTEUN ACTIEF INITIATIEVEN VAN INWONERS. STOP MET VERSTIKKENDE REGELGEVING. ZOEK NAAR OPLOSSINGEN EN MOGELIJKHEDEN.

Er is altijd wel een reden te vinden als je iets niet wil. Wat zijn we toch allemaal goed in het denken in problemen. Je loopt van het kastje naar de muur en er is altijd wel weer een regeltje te vinden die iets onmogelijk maakt. Wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt samen met de Gemeente en de politiek werd door iedereen voor onmogelijk gehouden. Wij hebben geleerd dat als je denkt in kansen en mogelijkheden er ineens wel ruimte ontstaat. Dan zijn niet de regels leidend, maar de manier waarop je met die regels omgaat. Soms gaat het fout en dan ben je er samen verantwoordelijk voor om het op te lossen. Dit geeft mensen kracht en leidt weer tot nieuwe initiatieven en kansen. Het maakt je samen sterker (Gemeente, Politiek en inwoners).

– LAAT ONDERNEMERS ONDERNEMEN EN GEEF WINKELIERS DE RUIMTE.

Geef ruimte om te experimenteren in deze snel veranderende wereld. Renkum kent veel kleine ondernemers. De winkeliers hebben het moeilijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze kunnen zich geen hoge huren en hoge financieringslasten veroorloven. De kosten moeten omlaag! Voor ondernemers en winkeliers betekent dit beter samenwerken en samen gebruik maken van ruimte die er wel is. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Vastgoedeigenaren moeten genoegen nemen met een (tijdelijk) lager rendement. De overheid moet dit mogelijk maken en niet ontmoedigen met strakke regelgeving. Wij willen de komende periode bewijzen dat het echt mogelijk is. Dat kan je niet alleen. Met hulp van investeerders die zich ook hard willen maken voor sociaal-maatschappelijke doelen, door als ondernemers goed met elkaar samen te werken en met een steuntje in de rug van de Gemeente willen we leegstaande ruimte opnieuw leven inblazen. Het zou prachtig zijn als dit gaat lukken! Samen bereik je meer.

– GEEF RUIMTE VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT. STIMULEER EN MOTIVEER, VERTROUWEN WERKT ECHT.

Leg het accent niet op handhaving en sancties. Dat is dodelijk voor de kansen van de doelgroep in Renkum die onvrijwillig al langdurig aan de kant staat. Wat we gestart zijn als experiment blijkt uit landelijk onderzoek een effectief re-integratie instrument. Werkzoekenden krijgen de ruimte en nemen het heft weer in eigen hand. Soms met verrassende resultaten en soms ook teleurstellend. Maar altijd door te vechten voor een maximaal haalbaar resultaat. In Wageningen loopt een prachtig experiment waar we ook in Renkum veel van kunnen leren. Vertrouwen werkt en geeft werkzoekenden weer het stuur in eigen handen. Met een steuntje in de rug komen ze verder. Samen succesvol. Hanny en Willem Postma-Schuurs Stichting SamenZP